Banner
Koszyk Wartość: 0.00    Ilość biletów: 0    Ilość karnetów: 0

Regulamin

Regulamin zakupu biletów:

 1. Regulamin jest wydany przez Warszawską Operę Kameralną z siedzibą w Warszawie, 03-933, ul. Obrońców 31, REGON:000278741, NIP:525-000-96-77, Organizatora wydarzeń.
 2. Warunkiem zakupu biletów poprzez system sprzedaży on-line jest:
  1. zaakceptowanie niniejszego regulaminu,
  2. rejestracja Kupującego,
  3. wybór wydarzenia i ilości biletów,
  4. okazanie potwierdzenia zakupu, wydrukowanego lub na nośniku elektronicznym (smartfon lub inne urządzenie elektroniczne).
 3. Brak możliwości zakupu biletu poprzez system sprzedaży internetowej nie oznacza braku biletów w kasie Teatru.
 4. Ceny biletów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 5. Bilety ulgowe na koncerty, które przysługują emerytom, rencistom i studentom, zakupione mogą być tylko w kasie WOK oraz przed koncertem na miejscu  imprezy.
 6. Bilety ulgowe bez udokumentowania prawa do ulgi nie uprawniają do wejścia na widownię.
 7. Warunkiem sprzedaży internetowej biletów jest opłacenie zamówienia przez Kupującego; zapłata niepotwierdzona przez bank Kupującego w ciągu 2 godzin, powoduje automatyczne anulowanie zamówienia.
 8. W przypadku zwykłych przelewów przy zamówieniach, zaksięgowanie pieniędzy może trwać do 3 dni roboczych.
 9. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży internetowej w każdej chwili bez podawania przyczyn.
 10. Płatności za bilety są obsługiwane za pośrednictwem portalu www.payu.pl przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, Poznań 60-166, ul. Grunwaldzka 182. Brak bankowego potwierdzenia, o którym mowa wyżej powoduje iż pieniądze pobrane przez operatora płatności mogą być wykorzystane przy kolejnym zakupie lub zwrócone - Kupujący jest informowany o sposobie postępowania w danej sytuacji przez PayU S.A., pocztą elektroniczną - kontakt: pomoc@platnosci.pl lub tel. 61 630 60 05.
 11. Aby otrzymać fakturę VAT należy w trakcie zamówienia zaznaczyć opcję „faktura VAT” oraz podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia. Faktura może być wystawiona wyłącznie na osobę lub firmę, która dokonała zakupu biletów on-line.
 12. System sprzedaży internetowej umożliwia jednorazowo zakup maksymalnie 10 biletów na jedno wydarzenie przez Kupującego.
 13. Niewykorzystane bilety nie podlegają zwrotowi, ani zamianie na inny termin.
 14. Bilet kserowany, skanowany, przerabiany i uniemożliwiający weryfikację kodu jest nieważny.
 15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.
 16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia transmisji danych w trakcie dokonywania zakupu.
 17. Poprzez rejestrację w systemie sprzedaży internetowej Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora, w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z Kupującym i w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży biletów. Otrzymane dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim. Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo dostępu do nich oraz do ich poprawiania i uaktualniania, na warunkach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych.
 18. Zwrot lub zamiana biletów, zakupionych zarówno w kasie jak i on-line, jest możliwy jedynie w przypadku odwołania spektaklu lub zmiany repertuaru.
 19. Niewykorzystane (utracona ważność) bilety nie podlegają zwrotowi ani przebukowaniu.
 20. Osoby spóźnione mogą wejść na widownię dopiero w czasie przerwy w spektaklu.